اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 770
تعداد پذیرش 195
تعداد پذیرش بدون داوری 35
تعداد عدم پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 115

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 501
تعداد مشاهده مقاله 323657
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 371041
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 309 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 738 روز
درصد پذیرش 25 %