اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 703
تعداد پذیرش 185
تعداد پذیرش بدون داوری 34
تعداد عدم پذیرش 47
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 26

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 62
تعداد مقالات 494
تعداد مشاهده مقاله 282421
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 310579
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 10 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 312 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 365 روز
درصد پذیرش 26 %