دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، پاییز 1400، صفحه 1-200 
2. فریدون آدمیت، تاریخ‌نگار اندیشۀ ترقی و آزادی‌خواهی

خسرو زمانی امیراباد؛ حسن ملائکه؛ احمد آذین


3. مقوله‌های محوری توجه به پوشاک در سفرنامۀ ابن بطوطه

معصومه فیض آبادی؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ شهربانو دلبری


5. تکوین سازمان‌های زنان ایران در عصر پهلوی دوم

زیبا قهرمانی؛ علی اکبر خدری زاده؛ محمد گلجان


6. بررسی عملکردهای سیاسی مردم کوفه ازسال 41تا132ق

رضا قهرمانی؛ امیر عبداللهی؛ محبوب مهدویان


7. نقش طبقه متوسط بعد از انقلاب اسلامی در ایران (از سال 1357 تا 1392)

علی اکبر امیدی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا


9. روند پیدایش و تکوین سماع صوفیانه و تثبیت آن

محمد شیرانی؛ ناصر جدیدی؛ فیض اله بوشاسب گوشه