کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مبحث مشروعیت حکومتهای ایران باستان براساس کتیبه ها: مطالعه موردی امپراتوری هخامنشی

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 63-89

احسان اکبری؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی؛ شکوه السادات اعرابی


2. آراء و مبانی خلفای سه‌ گانه در مشروعیت سازی خلافت خود و یکدیگر

دوره 13، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 39-58

طاهره اسلامی علی آبادی؛ امداد توران


4. جامعه و حکومت در عصر هخامنشیان (بحثی در ماهیت و حدود قدرت پادشاهان هخامنشی)

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 155-174

محمدرضا قلی‌زاده؛ محمد هاشم رهنما