کلیدواژه‌ها = انگلیس
تعداد مقالات: 4
1. رویارویی امپراتوری‌های انگلیس و عثمانی در منطقه‌ی خلیج فارس (1918-1871م/ 1336-1288ق)

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 87-112

عباس عاشوری نژاد؛ راضیه شجاعی


2. کودتای سیاه و تحول جامعه ایران

دوره 10، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 41-62

مصطفی لعل شاطری؛ محمدنبی سلیم


3. جنگ جهانی دوم و حضورمتفقین در ایران(با تاکید برنقش انگلیس)

دوره 8، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 1-22

دکتر نعمت احمدی؛ یونس صادقی