کلیدواژه‌ها = شهر- سمرقند- هرات- تیمور- شاهرخ
تعداد مقالات: 1
1. فعالیت شهر سازی تیموریان در شهرهای سمرقند و هرات

دوره 9، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-18

دکتر حسین میر جعفری؛ دکتر محمد کریم یوسف جمالی؛ داریوش موگوئی