کلیدواژه‌ها = آل بویه
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل روابط سیاسی زیاریان با خلافت عباسی و حکومت های مرکزی ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1400

عباس ماهیگیر آبکنار؛ اللهیار خلعتبری؛ عباس پناهی


2. تعامل حاکمان بویه و صفویه با اقلیت‌های دینی با تکیه بر تقریب ادیان

دوره 16، شماره 61، زمستان 1399

ایوب طهمزی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی الهامی


3. شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 1-28

پروین ترکمنی آذر؛ آمنه نجف زاده


4. نقش اندیشه‌های متکلمین اشعری، در روابط آل بویه با دستگاه خلافت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-22

مرتضی سلطانی مقدم؛ ولی ابوالحسنی


5. تحولات اجتماعی در دیلم و تشکیل حکومت آل بویه

دوره 7، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-14

فرناز دهقانی اسمعیل آقا محله


6. بررسی تعامل فکری و سیاسی شیخ مفید با حاکمان آل بویه

دوره 7، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-26

سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ بهرام امانی چاکلی


7. بررسی روابط دودمانهای آل بویه و غزنویان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 1-16

ابوالحسن مبیّن


8. علل و عوامل گسترش آداب و مناسک شیعی در دوره آل بویه

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 1-34

صدیقه بیات


10. روابط آل بویه و حمدانیان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 1-22

رجبعلی وثوقی مطلق


11. روابط آل بویه و مصر

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 146-180

رجبعلی وثوقی مطلق


13. فاطمیان و روابط بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1384، صفحه 1-32

حمید رضا وردی