کلیدواژه‌ها = آل بویه
تعداد مقالات: 11
1. شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 1-28

پروین ترکمنی آذر؛ آمنه نجف زاده


2. نقش اندیشه‌های متکلمین اشعری، در روابط آل بویه با دستگاه خلافت

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-22

مرتضی سلطانی مقدم؛ ولی ابوالحسنی


3. تحولات اجتماعی در دیلم و تشکیل حکومت آل بویه

دوره 7، شماره 28، پاییز 1391، صفحه 1-14

فرناز دهقانی اسمعیل آقا محله


4. بررسی تعامل فکری و سیاسی شیخ مفید با حاکمان آل بویه

دوره 7، شماره 27، تابستان 1391، صفحه 1-26

سیده لیلا تقوی سنگدهی؛ بهرام امانی چاکلی


5. بررسی روابط دودمانهای آل بویه و غزنویان

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 1-16

ابوالحسن مبیّن


6. علل و عوامل گسترش آداب و مناسک شیعی در دوره آل بویه

دوره 6، شماره 22، بهار 1390، صفحه 1-34

صدیقه بیات


8. روابط آل بویه و حمدانیان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 1-22

رجبعلی وثوقی مطلق


9. روابط آل بویه و مصر

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 146-180

رجبعلی وثوقی مطلق


11. فاطمیان و روابط بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، زمستان 1384، صفحه 1-32

حمید رضا وردی