کلیدواژه‌ها = صفویه
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تاریخی مختصات پوشاک در عصر صفوی

دوره 15، شماره 58، بهار 1399

غلامرضا مهدی راونجی


2. تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 49-66

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


3. علل تنزل تولید و تجارت ابریشم گیلان در اواخرحکومت صفوی (از زمان شاه عباس اول تا پایان صفوی)

دوره 12، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 73-98

غلامرضا رحیمی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


4. بازکاوی شورش های قلندران در دوره سلطنت محمدخدابنده

دوره 12، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 1-24

حسین اسکندری؛ حمید اسدپور


5. عوامل موثر در شکل گیری جغرافیای تاریخی امارت اردلان در عصر صفوی

دوره 11، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 81-96

نصراله پور محمدی املشی؛ برومند سورنی


7. انواع منسوجات یزد در عصر صفوی

دوره 8، شماره 32، پاییز 1392، صفحه 1-24

دکتر سید منصور امامی میبدی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سیدعلیرضا ابطحی


8. خاستگاه نیاکان شیخ زاهد و محل کنونی آرامگاه او

دوره 4، شماره 12، زمستان 1387، صفحه 1-17

عباسقلی غفاری فرد


10. اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

دوره 2، شماره 6، بهار 1386، صفحه 153-192

محمد کریم یوسف جمالی؛ عباس پناهی


11. سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجای ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-14

امیر اکبری