کلیدواژه‌ها = شیعیان
تعداد مقالات: 7
1. جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب‌های آن

دوره 10، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 55-70

سید قاسم رزاقی موسوی؛ محمدامین میرزایی


2. نقش تشیع در تعیین روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خلیفه عباسی

دوره 10، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-19

دکتر علیرضا کریمی؛ بیژن پروان


3. نقش شیعیان در تحولات سیاسی کشمیر (1288-735 هـ.ق)

دوره 8، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-32

احمدرضا بهنیافر


4. نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی (مطالعه موردی:آداب و رسوم مذهبی)

دوره 8، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-16

هوشنگ خسروبیگی؛ قهرمان جلیلیان


6. بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی شیعیان افغانستان از آغاز اسلام تا کنون

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-17

ابوالحسن شهواری؛ حسین قلندری


7. خراسان در عصر شاه اسماعیل اول صفوی ( 930-907ﻫ.ق.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 181-196

محمد کریم یوسف جمالی