نویسنده = محمد کریم یوسف جمالی
تعداد مقالات: 2
1. تبین و تحلیل اسطوره ی آب در ایران باستان

دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 0-0

فرزانه خوش اخلاق ورنوسفادرانی؛ احمد کامرانی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی


2. تاثیرات تبادلات معماری عراق و مصر در دوران اسلامی

دوره 9، شماره 34، بهار 1393، صفحه 1-1

مریم بریجی نژاد؛ دکتر محمد علی چلونگر؛ محمد کریم یوسف جمالی