اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 740
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 35
تعداد عدم پذیرش 134
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 113

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 495
تعداد مشاهده مقاله 300040
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 331516
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 9 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 311 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 755 روز
درصد پذیرش 26 %