دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، اسفند 1399، صفحه 1-180 
1. علل، روند و پیامدهای تأسیس دانشسراهای عشایری در دهۀ 1330ش.

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره داغی


2. تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و تأثیر آن بر تحولات سیاسی در عصر قاجاریه

علی رضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ جلال درخشه؛ احمد بخشایشی اردستانی


6. تعامل حاکمان بویه و صفویه با اقلیت‌های دینی با تکیه بر تقریب ادیان

ایوب طهمزی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی الهامی


7. سیر تاریخی حضور شمن و باورهای شمنی در جوامع انسانی

زهرا پریدختان؛ محمد قادری مقدم؛ محمد علی شریفیان؛ حسین اصغری