دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 1-180 
1. علل، روند و پیامدهای تأسیس دانشسراهای عشایری در دهۀ 1330ش.

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره داغی


2. عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمدعلی فروغی

محمدعلی نوبخت؛ مقصود رنجبر؛ علی محسنی


3. تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و تأثیر آن بر تحولات سیاسی در عصر قاجاریه

علی رضا بیابان نورد سروستانی؛ اکبر اشرفی؛ جلال درخشه؛ احمد بخشایشی اردستانی


6. ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر


7. تعامل حاکمان بویه و صفویه با اقلیت‌های دینی با تکیه بر تقریب ادیان

ایوب طهمزی؛ حسین خسروی؛ سهراب اسلامی؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی الهامی


8. سیر تاریخی حضور شمن و باورهای شمنی در جوامع انسانی

زهرا پریدختان؛ محمد قادری مقدم؛ محمد علی شریفیان؛ حسین اصغری