دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1399، صفحه 1-175 
2. اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی

هادی امینیان؛ احمد اشرفی؛ محمد نبی سلیم


5. مهر مسیحا و عیسی – دو منجی عصر اشکانی

امیر امجد رخزادی؛ کیوان شافعی


7. عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمدعلی فروغی

محمدعلی نوبخت؛ مقصود رنجبر؛ علی محسنی


8. ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری

هاجر صالحی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر