دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، بهار 1399، صفحه 1-175 
1. تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس

صفحه 1-27

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی


2. نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی

صفحه 20-41

زهرا آفرینش خاکی؛ رضا شعبانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامحسین زرگری نژاد


4. در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان

پروین رنجبر؛ زهرا حامدی؛ علی رسولی


7. بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز

الهام جعفری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ سیروس جمالی