دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، بهار 1399، صفحه 1-175 
2. در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان

پروین رنجبر؛ زهرا حامدی؛ علی رسولی


3. تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی


6. بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز

الهام جعفری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ سیروس جمالی


8. نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی

زهرا آفرینش خاکی؛ رضا شعبانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامحسین زرگری نژاد