دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، شهریور 1395، صفحه 1-152 
3. هرسـین در آینه ی تاریخ باستان

صفحه 39-60

باقرعلی عادل فر؛ پوریا اسماعیلی


6. بررسی اسناد اقتصادی خرید- فروش، اجاره، وام در دوره عیلام قدیم

صفحه 97-112

زهرا میراشه؛ کمال الدین نیکنامی؛ بهمن فیروزمندی


7. بلوچ ها و سقوط اصفهان

صفحه 113-130

رزیتا ناظری؛ حسن حضرتی؛ حمید کرمی پور