نمایه نویسندگان

آ

 • آفرینش خاکی، زهرا نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 1-20]

ا

 • ابوالقاسمی، محسن بررسی «فره کیانی» اصطلاحی در فرهنگ ایران باستان و شرحی بر سلسله کیانیان [دوره 15، شماره 58، 1399]
 • اخروی، سارا شاهنامه نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان [دوره 15، شماره 58، 1399]
 • ازکیا، مصطفی تحلیل جامعه شناختی اندیشه های نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از سنت به مدرنیته در دوره قاجار به روایت سفرنامه های اتباع خارجی [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • اسکندری نسب، محمد بررسی تداوم اندیشه ایرانشهری در ساختار سیاسی حکومت‌های ایرانی نژاد قرون اولیه اسلامی (مطالعه حکومت های سامانیان و آل‌بویه) [دوره 15، شماره 58، 1399]
 • اسماعیلی شاد، بهرنگ مطالعه ای در باره تحولات آموزشی و تأسیس مدارس جدید در شهر ساری در عصر قاجار [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • اشرفی، احمد اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • اشرفی، احمد بررسی عناصر تأثیر گذار در منحنی التقاطی بابیت تا بهاییت [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی [دوره 15، شماره 59، 1399]
 • اکبرزاده، فریدون تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-27]
 • امینی، فریبا بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخیِ قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-22]
 • امینیان، هادی اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی [دوره 15، شماره 60، 1399]

ب

 • بارانی، محمدرضا نقش و جایگاه زنان درباری در نظام وقف امپراتوری عثمانی از دورۀ سلیمان قانونی تا عبدالحمید دوم [دوره 15، شماره 60، 1399، صفحه 161-187]
 • باقری نیا، حدیث بررسی ذهنیت وکنش سیاسی مصدق نسبت به دموکراسی‌خواهی در ایران با تاکید بر جامعه مدنی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • بوشاسب گوشه، فیض‌اله ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • بوشاسب گوشه، فیض‌اله بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی [دوره 15، شماره 59، 1399]

پ

 • پاکدل فرد، محمدرضا بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-46]

ت

 • ترابی فارسانی، سهیلا ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • تقی پور، عباس بررسی تداوم اندیشه ایرانشهری در ساختار سیاسی حکومت‌های ایرانی نژاد قرون اولیه اسلامی (مطالعه حکومت های سامانیان و آل‌بویه) [دوره 15، شماره 58، 1399]
 • توکلیان، علی «میرزا علی اکبر ارداقی از مشروطیت تا کمیته مجازات» [دوره 15، شماره 57، 1398]

ج

 • جدیدی، ناصر ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • جعفری، الهام بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-46]
 • جعفری، حسین بررسی عناصر تأثیر گذار در منحنی التقاطی بابیت تا بهاییت [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • جمالی، جواد گفتمان و امر سیاسی در ایران عصر مشروطه [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • جمالی، سیروس بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-46]
 • جوادی یگانه، محمد رضا بررسی تداوم اندیشه ایرانشهری در ساختار سیاسی حکومت‌های ایرانی نژاد قرون اولیه اسلامی (مطالعه حکومت های سامانیان و آل‌بویه) [دوره 15، شماره 58، 1399]

ح

 • حامدی، زهرا در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 46-73]
 • حامدی، زهرا بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 133-148]
 • حدادی، کامران تحلیل جامعه شناختی اندیشه های نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از سنت به مدرنیته در دوره قاجار به روایت سفرنامه های اتباع خارجی [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • حسینی، پرویز نقش نهاد وزارت در مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق با خلافت عباسی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 21-44]
 • حسینی، سید مجتبی تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-27]

خ

د

 • دباغچی، سمانه بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخیِ قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-22]
 • دشتی، فرزانه بررسی ذهنیت وکنش سیاسی مصدق نسبت به دموکراسی‌خواهی در ایران با تاکید بر جامعه مدنی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • دلبری، شهربانو واکاوی تاثیر فتوت و ملامتیه بر اقتصاد نیشابور قرن سوم و چهارم هجری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 48-75]

ر

 • راسخ، کرامت اله رضا قلی میرزا و سنت‌گرایی بازتابی [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • رخزادی، امیر امجد مهر مسیحا و عیسی – دو منجی عصر اشکانی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • رسولی، علی در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 46-73]
 • رنجبر، پروین در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 46-73]
 • رنجبر، مقصود عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمدعلی فروغی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • روزبهانی، محمدرضا امپراطوری عثمانی و تجددخواهی امیرکبیر [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 91-108]

ز

س

 • ستاری ساربانقلی، حسن بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 23-46]
 • سید خلیل اللهی، سارا بررسی «فره کیانی» اصطلاحی در فرهنگ ایران باستان و شرحی بر سلسله کیانیان [دوره 15، شماره 58، 1399]
 • سوقندی، محمدرضا واکاوی تاثیر فتوت و ملامتیه بر اقتصاد نیشابور قرن سوم و چهارم هجری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 48-75]

ش

 • شافعی، کیوان مهر مسیحا و عیسی – دو منجی عصر اشکانی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • شعبانی، رضا نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 1-20]
 • شعبانی، رضا بررسی شکلی و کارکردی حصار شهر تهران در دوره قاجاریه [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • شهابی، روح الله تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-27]
 • شوندی، کبری نقش و جایگاه زنان درباری در نظام وقف امپراتوری عثمانی از دورۀ سلیمان قانونی تا عبدالحمید دوم [دوره 15، شماره 60، 1399، صفحه 161-187]

ص

 • صالحی، هاجر ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری [دوره 15، شماره 60، 1399]

ع

 • عابدی کله سر، طالب امپراطوری عثمانی و تجددخواهی امیرکبیر [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 91-108]
 • عامری گلستانی، حامد تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-27]
 • عظیم زاده طهرانی، طاهره واکاوی تاثیر فتوت و ملامتیه بر اقتصاد نیشابور قرن سوم و چهارم هجری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 48-75]
 • علم، محمد رضا «میرزا علی اکبر ارداقی از مشروطیت تا کمیته مجازات» [دوره 15، شماره 57، 1398]

ف

 • فخراسلام، بتول بازنمایی فرهنگ عامه خراسان با توجه به آراء سیاحان اروپایی در عصر قاجاریه [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • فرقانی، محمد هادی بررسی تحلیلی زمینه‌ها و علل جعل اخبار سخیف در شأن رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل‌سنت [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 109-132]
 • فروزانی، سید ابوالقاسم نقش نهاد وزارت در مناسبات سیاسی سلجوقیان عراق با خلافت عباسی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 21-44]

ق

 • قاسمی، محمد بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی [دوره 15، شماره 59، 1399]

ک

 • کامجو، سهیلا بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 133-148]
 • کامرانی فر، احمد تبین و تحلیل اسطوره ی آب در ایران باستان [دوره 15، شماره 57، 1398]
 • کامرانی فر، احمد نقش و جایگاه زنان درباری در نظام وقف امپراتوری عثمانی از دورۀ سلیمان قانونی تا عبدالحمید دوم [دوره 15، شماره 60، 1399، صفحه 161-187]
 • کامرانی فر، احمد ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • کلانتری، عبدالحسین نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 1-20]

گ

 • گلی، افسانه ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش [دوره 15، شماره 57، 1398]

م

 • محسنی، علی عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمدعلی فروغی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • محمدی، محمد علی مختار و ادعای نبوت؛ اتهام یا واقعیت [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 134-149]
 • مسجدجامعی، احمد بررسی شکلی و کارکردی حصار شهر تهران در دوره قاجاریه [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • مطلبی، قاسم بازشناسی معماری معاصر ایران بر مبنای ابعاد زیبایی شناسی بناهای تاریخیِ قاجاریه (نمونه موردی: تزئینات کاخ های سلطنتی اواخر قاجار در پایتخت) [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 1-22]
 • معینی سام، بهزاد بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی [دوره 15، شماره 59، 1399]
 • ملک زاده، الهام بررسی قوانین حقوقی زنان زرتشتی در قرون نخستین هجری با تکیه بر متن روایت پهلوی [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 133-148]
 • مهدی راونجی، غلامرضا بررسی تاریخی مختصات پوشاک در عصر صفوی [دوره 15، شماره 58، 1399، صفحه 113-132]
 • مهدوی دامغانی، محمود واکاوی تاثیر فتوت و ملامتیه بر اقتصاد نیشابور قرن سوم و چهارم هجری [دوره 15، شماره 59، 1399، صفحه 48-75]
 • موسی آبادی، رضا بازنمایی فرهنگ عامه خراسان با توجه به آراء سیاحان اروپایی در عصر قاجاریه [دوره 15، شماره 57، 1398]

ن

 • نبی سلیم، محمد اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • نبی سلیم، محمد بررسی عناصر تأثیر گذار در منحنی التقاطی بابیت تا بهاییت [دوره 15، شماره 60، 1399]
 • نوبخت، محمدعلی عقلانیت و مدرنیسم در اندیشه و آثار محمدعلی فروغی [دوره 15، شماره 60، 1399]

و

 • وثوقی، منصور تحلیل جامعه شناختی اندیشه های نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از سنت به مدرنیته در دوره قاجار به روایت سفرنامه های اتباع خارجی [دوره 15، شماره 57، 1398]

ه

 • هروی، جواد شاهنامه نیاز اجتماعی و سیاسی عصر سامانیان [دوره 15، شماره 58، 1399]

ی