نمایه نویسندگان

آ

 • آفرینش خاکی، زهرا ساختار اداری محاکم قضایی در عصر ایلخانان برمبنای دستور الکاتب فی تعیین المراتب اثر هندوشاه نخجوانی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-19]
 • آقایی بجستانی، مریم جنگ روانی یهود علیه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-16]

ا

ب

 • بریجی نژاد، مریم تاثیرات تبادلات معماری عراق و مصر در دوران اسلامی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-1]
 • بلیلان اصل، لیدا بازخوانی تاریخی شهر خوی در دوره‌ی صفوی با استناد بر مینیاتور مطراقچی از دیدگاه سیاحان [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-25]

پ

 • پارسانیا، دکتر حمید جایگاه زمان و مکان در روش‌شناسی بعد از هجرتِ پیامبر اکرم (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم) در گذر از جامعه‌ی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-29]
 • پوربختیار، دکتر غفار بررسی علل و انگیزه ی قیام‌های ابوالقاسم خان بختیاری بعد از سال 1320ش [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-14]

ج

 • جعفری، الهام بازخوانی تاریخی شهر خوی در دوره‌ی صفوی با استناد بر مینیاتور مطراقچی از دیدگاه سیاحان [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-25]
 • جلالی، دکتر رضا تاریخچه پیدایش تحریم‌ها سیر تحولات تاریخی روابط متعامل و متقابل ایران و آمریکا [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-52]

چ

ح

 • حلیمی‌جلودار، دکتر حبیب‌اله جایگاه زمان و مکان در روش‌شناسی بعد از هجرتِ پیامبر اکرم (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم) در گذر از جامعه‌ی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-29]

ر

 • رادمنش، محمدکاظم مذهب نادرشاه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-24]
 • رضانژاد، حسین سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-16]

ز

س

 • ساسان پور، دکتر شهرزاد کاربری‌های باغ‌های عصر غزنوی با تکیه بر تاریخ بیهقی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-28]
 • سرافرازی، دکتر عباس سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-16]
 • سوزنچی کاشانی، علی تأثیرسیاست‌های وقفی نادر شاه و علیشاه افشار بر کاهش یا رشد موقوفات آستان قدس رضوی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-20]

ش

 • شعبانی، دکتر رضا تأثیرسیاست‌های وقفی نادر شاه و علیشاه افشار بر کاهش یا رشد موقوفات آستان قدس رضوی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-20]

ط

 • طیبی، دکتر سید محمد طب در ایران عصر قاجار بر اساس سفرنامه‌های سیاحان غربی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-25]

ع

 • عابدنیا، جمال اوضاع فرهنگی یزد در قرن هشتم هجری [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-27]
 • عابدنیا، دکتر جمال مدارس علوم دینی یزد درعصر زندیه و قاجاریه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-18]
 • عبادی، رضا تبریز در جریان نهضت ملّی ایران [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-19]
 • عباسی، دکتر علی اکبر دولت اموی؛ تعصب قبیله‌ای و مصلحت حکومتی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-14]
 • عباسی، دکتر مصیب بررسی وضعیت استقراض خارجی ایران در دوره مظفرالدین شاه [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-1]

ف

 • فرامرز نسب، رضا پیامدهای مالیات‌ها و درآمدهای نامشروع بر اقتصاد عصر اموی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-27]

ق

 • قائدان، دکتراصغر پیامدهای مالیات‌ها و درآمدهای نامشروع بر اقتصاد عصر اموی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-27]

ک

ل

 • لعل شاطری، مصطفی سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-16]

م

 • مبیّن، دکتر ابوالحسن بررسی تأثیر افکار غیراسلامی در طریقت صوفیانه و تصوف [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-30]
 • متولی حقیقی، دکتر یوسف افغانستان و ایران از پیوستگی تا گسستگی [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-13]
 • محمدی، علی بررسی تحولات تاریخی خراسان در عهد ساسانی بر اساس آثار تاریخی و یافته‌های باستان شناسی [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-46]
 • مرتضوی، زهره بررسی تأثیر افکار غیراسلامی در طریقت صوفیانه و تصوف [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-30]
 • میر جعفری، دکتر حسین فعالیت شهر سازی تیموریان در شهرهای سمرقند و هرات [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-18]
 • میرحسینی، دکترمحمدحسن اوضاع فرهنگی یزد در قرن هشتم هجری [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-27]
 • موحدی، نعیمه جنگ روانی یهود علیه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-16]
 • موسایی، حاتم بررسی علل و انگیزه ی قیام‌های ابوالقاسم خان بختیاری بعد از سال 1320ش [دوره 9، شماره 35، 1393، صفحه 1-14]
 • موگوئی، داریوش فعالیت شهر سازی تیموریان در شهرهای سمرقند و هرات [دوره 9، شماره 36، 1393، صفحه 1-18]

ن

ه

 • هنرمند، دکتر بهمن ریزش‌های حکومتی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی و نظامی حکومت ساسانی [دوره 9، شماره 34، 1393، صفحه 1-40]

ی