امپراطوری عثمانی و تجددخواهی امیرکبیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه و دبیر آموزش و پرورش

2 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

چکیده : افکار تجدد خواهانه امیر کبیر و دوره تکامل آن،ریشه در مدت سفارت چهار ساله او در دیار عثمانی دارد، وی در این مدت با تنظیمات و تحولات اصلاح طلبانه جامعه عثمانی آشنا شد، تحولات نو گرایانه جامعه عثمانی برای امیر کبیر عبرت انگیزو آموزنده بود و باعث تحول فکری او شد، و زمانی که به صدارت رسید در اقدامات تجدد گرایانه خود از تنظیمات عثمانی الگو برداری کرد.این پژوهش کوششی است مستند با استناد به مدارک و اسناد معتبر تاریخی، با نگرشی پژوهش محور برای روشن شدن چگونگی تاثیر تحولات جامعه عثمانی در عصر تنظیمات بر افکار تجدد خواهانه میرزا تقی خان امیر کبیر به نگارش در می آید.

کلید واژه : امپراطوری عثمانی امیر کبیر تجدد تنظیمات ایران
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها