بررسی تحلیلی زمینه‌ها و علل جعل اخبار سخیف در شأن رسول خدا با تاکید بر میراث روایی مکتوب اهل‌سنت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد امامت، دانش پژوه سطح 4 امام شناسی در موسسه معارف اهل بیت ، مدرس و عضو پیوسته انجمن کلام اسلامی حوزه. mhadiforghani@gmail.com

چکیده

بی‌شک شناخت ابعاد مختلف شخصیت پیامبراکرم، شئون و مقامات ایشان، بر مدعیان پیروی از سیره و سنت آن حضرت، امری ضروریست؛ در این میان، موثق‌ترین راه شناخت آن حضرت، مراجعه به آیات و روایات صحیحه‌ای است که به این مهم پرداخته ‌اند. با این وجود دیرزمانی است که دشمنان اسلام، در راستای پروژه اسلام‌ستیزی، سخیف‌ترین اتهامات را به ساحت مقدس آن حضرت، نسبت می‌دهند تا آنجا که به جرأت می‌توان گفت، مهمترین منابع ایشان در شناخت و معرفی پیامبر اسلام، میراث روایی مکتوب اهل‌سنت، است.
از طرفی میان باورها و دیدگاه‌های بزرگان و پیروان مذاهب مختلف اهل‌سنت پیرامون شخصیت، شئون و مقامات رسول خدا، با آیات قرآن، تنافی و تضاد آشکاری مشاهد می‌شود که از توجه و اعتماد ایشان به اخباری حکایت دارد که به دلیل تقابل آنها با نصوص قرآن و روایات اهل‌بیت، تردیدی در ساختگی بودن آنها وجود ندارد تا آنجا که گویی همین اخبار است که دستمایه مستشرقان غربی در اهانت به رسول خدا قرار گرفته است. از این رو بررسی و شناخت زمینه‌ها و علل جعل اخبار سخیف در شأن رسول خدا بسیار حائز اهمیت است که نگارنده در این نوشتار به این مهم می‌پردازد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها