اسارت نوامیس باشقانلو و نقش سردار معزز شادلو در این حادثه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران . mohajerialireza1384@gmail.com

2 گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران .

3 استادیار تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران .

چکیده

دوران حکومت خوانین شادلو بر شمال خراسان، دوره ای آکنده از وقایع و حوادث گوناگون است. یکی از مهمترین و البته، آخرین این خوانین، سردار معزز شادلو می باشد. دوره حکومت سردار معزز، هم به لحاظ وقایع داخلی و هم تحولات و وقایع سیاسی، دوره ای برجسته و قابل توجه است. یکی از مهمترین این وقایع که بازتاب گسترده ای پیدا کرد؛ اسارت نوامیس باشقانلو، توسط ترکمن ها بود. در پی این واقعه و شکایت تیره باشقانلو به مجلس، سردار معزز نیز به عنوان یکی از مقصران حادثه محاکمه شد.
این تحقیق، مانند بسیاری از تحقیقات تاریخی به شیوه اسنادی نوشته شده و در پی پاسخ به این پرسش است که نقش سردار معزز در حادثه اسارت نوامیس باشقانلو، توسط ترکمن ها چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که سردار معزز به دلیل حملات ترکمن ها به شمال خراسان درصدد بوده است تا این حملات را به مناطق دیگری معطوف نماید و برای جلوگیری از حمله ترکمن ها به مناطق زیر سیطره خود در حمله ترکمن ها به محل زندگی باشقنلوها و اسارت نوامیس آنها به عنوان یک ایلخان و عامل حکومتی، اقدام لازم را صورت نداده است.
 

کلیدواژه‌ها