حضور تاریخی یهودیان عصر امام رضا (ع) در خراسان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترایتخصصی و پژوهشگربنیادپژوهشهایاسلامیrajabiqodsi@gmail.com

2 کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی a.boland2007@yahoo.com

چکیده

خراسان به عنوان منطقه­ایبزرگ و با اهمیت، پذیرای بسیاری از ادیان و مکاتب بوده است. یکی از مهمترین رویدادهایی که در عصر امام رضا (ع) در خراسان رخ داده است، بحث مناظره­های آن حضرت با بزرگانزردشتی، یهودی، مسیحی و صابئین است. دین یهود هم با پیشینۀ تاریخی­ای که دارد، از جمله ادیانی است که در دوره­های تاریخی مختلف وارد ایران و سپس خراسان شد. حضور یهودیان در خراسان در عصر امام رضا (ع) در روایات و احادیث به جای مانده مسلّم فرض شده است. اما وثاقت تاریخی حضور آنان در این منطقه آنچنان که باید و شاید بررسی نشده است. از این رو، ما در این مقاله بر آنیم تا با رویکرد تاریخی- تحلیلی، وثاقت حضور یهودیان در این منطقه را همراه با ذکر محله­ها و بزرگان یهودی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها