نظام زمین داری و کشاورزی در عصر بنی امیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کشاورزی به عنوان مهم ترین راه تامین نیاز غذایی بشر همواره مورد توجه جوامع و حکومت ها بوده است. امویان نیز با توجه به فواید فراوانی که از طریق کشاورزی نصیب آنان می شد به این مهم توجه داشتند و در ساختار اقتصادی آنان، کشاورزی نقش مهمی ایفا می کرد. آنان پس از  تثبیت قدرت و جایگاه خویش  به اقداماتی در نظام زمین‌داری و کشاورزی دست زدند. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که سیاست امویان در زمینه کشاورزی و نظام زمین‌داری چه بوده است؟ برای پاسخ به این مهم انواع زمین‌داری  و اقدامات امویان در این باره و  برای گسترش کشاورزی در عراق و شام را بررسی کرده است. یافته­های این پژوهش نشان می دهد امویان بواسطه درآمد هنگفت مالیات از زمین ها و محصولات کشاورزی، گونه های مختلف زمین داری را در پیش گرفته، به فراهم ساختن مقدمات توسعه کشاورزی، همچون توسعه سدها، حفر نهرها و قنات و مساحی زمینها و اقطاعات آن روی آوردند.
 

کلیدواژه‌ها