روش‌های مالیات‌گیری در دوره افشاریه

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 کارشناس ارشد تاریخ

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

در بررسی هر یک از سلسله‌های پادشاهی ایران، متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها دارای نظام سیاسی، اجتماعی، اداری و نظامی خاصی بوده‌اند. در هر یک از آن‌ها از شیوه‌های حکومت‌های قبلی اقتباس می‌شده؛ اما به مرور زمان آن را با تغییراتی پذیرفته‌اند. اما در بررسی سلسله افشاریه می‌بینیم که از لحاظ ساختار تشکیلات اجتماعی و اداری و… کاملاً اقتباس شده از سلسله صفوی می‌باشد. یکی از عمده‌ترین دلایل آن، این است که پایه‌گذار این سلسله؛ یعنی، نادر در مدت ۱۲سال حکومت خود دایم در جنگ بود. بنابراین فرصتی پیدا نکرد تا تشکیلات اجتماعی مناسبی را طراحی نماید. با این حال نادر که حکومت وی به زور شمشیر سربازان وی بود، برای تأمین آسایش آن‌ها و مستحکمتر کردن پایه‌های حکومت خود اقدام به جمع‌آوری مالیات از اقشار مختلف مردم نمود. در این مقاله سعی شده‌است که شیوه‌های مختلف جمع‌آوری مالیات، برخورد مردم در قبال آن و زمینه‌های مصرف مالیات‌های جمع‌آوری شده مورد بررسی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها