بررسی نقش ابناء در تحولات سیاسی و اجتماعی یمن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

ابناء ایرانی نژادان یمن بودند. در زمان حکومت انوشیروان (۵۷۹- ۵۳۱ م.) یکی از شاهزادگان حمیری که در یمن سلطنت داشت به دربار ایران پناهنده شد و برای استرداد تاج و تخت خویش از شهریار ساسانی استمداد نمود، پس شاه ایران در سال ۵۷۱ م. یکی از سراداران سپاهی دیلم خود را به نام وهرز با چهار هزار نفر به یمن گسیل داشت و حبشیان را از آنجا بیرون راند. بدین ترتیب حکومت حمیریان برقرار و دست نشانده ایران گردید. وهرز و سپاهیان ساسانی در آن دیار استقرار یافتند و با اهالی مخلوط شدند چنانکه مسلمانان آنان را ابناء خواندند و نقش بسزایی را در تحولات سیاسی و اجتماعی یمن در اواخر حکومت ساسانی و صدر اسلام ایفا نمودند.
هدف از انجام پژوهش این است که نقش ابناء در سرزمین یمن در واپسین سالهای عصر ساسانی مقارن با ظهور اسلام معلوم و مشخص گردد. بنابراین، در این مقاله با استناد به منابع تاریخی و تحقیقاتی سعی می‌شود پژوهشی منسجم انجام پذیرد.
 


 

کلیدواژه‌ها