بررسی علل شکست انصار و پیروزی مهاجران در سقیفه

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

در تحلیل آنچه در سقیفه رخ داد و به پیروزی مهاجران انجامید، سخنان و دلایلی مطرح شده است از جمله، دشمنی دیرینه و ریشه دار اوس و خزرج و رقابت و حسادت میان عشیره‌های هر یک از این دو قبیله، عاملی نیرومند برای پیروزی ابوبکر در سقیفه بوده است. موضع تدافعی و روحیه‌ی انفعالی انصار در کنار شخصیت ابوبکر و استدلالات ایشان از جمله استناد به حدیث الائمه من القریش از دیگر عوامل مؤثر در پیروزی مهاجران بود. اشتغال امام علی(ع) و دیگر بزرگان بنی هاشم به غسل و کفن پیکر پیامبر(ص) و عدم حضور آنان در سقیفه، پیروزی ابوبکر را فراهم ساخت. از دیگر عوامل تثبیت خلافت ابوبکر ورود طایفه بنی اسلم و نقش آنان در بیعت گرفتن برای ابوبکر بود. بیماری سعد بن عباده و تلاش ویژه عمر بر بیعت گرفتن برای ابوبکر از دیگر عوامل پیروزی مهاجران بود. در کنار این عوامل نقش طلقاء در تثبیت دستاورد سقیفه و حذف انصار از صحنه‌ی سیاسی نیز درخور دقت است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و با استناد بر منابع دست اول تاریخی به بررسی و تحلیل عوامل عمده‌ی تأثیرگذار در شکست انصار و پیروزی مهاجران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها