لزوم تبارشناسی برخی از شهدای کربلا

نویسنده

کارشناس ارشد معارف قرآن

چکیده

حادثه‌ی کربلا، از مهمترین حوادثی بود که در صدر اسلام اتفاق افتاد. شهدای کربلا از جمله ارکان اصلی تشکیل دهنده‌ی این قیام بودند. اما متأسفانه در گذر زمان نام و نشان برخی از آن رادمردان تاریخ، بسیار کم‌رنگ شده و در مقابل نام بعضی افراد دیگر که هیچ نقشی در بوجود آمدن این حادثه نداشتند، به عنوان شهید کربلا تلقی به قبول شده و علت اصلی این مطلب را باید اعتماد کردن نویسندگان به برخی کتب دانست که از نظر محتوا و بیان مطالب تاریخی اعتبار لازم برای استناد را ندارند.این نوشته با نگاهی نقادانه و مراجعه به کتب کهن معتبر، با نقد و بررسی هویت پنج تن از افرادی که ادعا شده در کربلا به شهادت رسیدند بر آمده و بر این باور است، در حوزه‌ی پژوهش افزون بر مراجعه به کتب کهن، باید از محتوای کلی و میزان اعتبار آن منابع نیز مطلع شد.

کلیدواژه‌ها