جشن های دینی ایرانیان در دورة ساسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه شهید باهنر کرمان. ایران

چکیده

زرتشتیان همواره با جشن‌هایی، نیایش و شکرگزاری می‌کرده‌اند که امروزه برخی از آنها به عنوان جشن‌های ملی، نماد و سنبلی از یکتاپرستی و تمدن کهن ایرانی است. جدا کردن دین از بسیاری جنبه‌های زندگی ایرانیان باستان دشوار و چه بسا غیرممکن است و آگاهی‌های امروز ما از فرهنگ و تمدن ایران باستان به شدت با دین و آیین در هم تنیده شده است. ایرانیان باستان، شادی را موهبتی الهی دانسته و در مراسم مذهبی برای سپاس از نعمت‌هایی که اهورا مزدا به آنها ارزانی داشته بود، جشن می‌گرفتند. برخی از آنها به مرور زمان کم‌رنگ شده و برخی همانند جشن نوروز جنبه ملی گرفته و همه ایرانیان از هر قوم و نژاد و دینی آن را گرامی می‌دارند. در این مقاله به اصلی‌ترین جشن‌های مذهبی زرتشتیان اشاره شده و ماهیت و چرایی آنها مورد بحث قرار می-گیرد. 

کلیدواژه‌ها