صدر اسلام نمونه جمهوری‌خواهی اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف واحد بجنورد. دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد. ایران.

چکیده

این مقاله در تلاش است تا ثابت نماید جمهوری اسلامی که آیت الله خمینی در ایران بنیاد نهادند بیشتر از هر نمونه دیگری الگوی خود را در حکومت دینی صدر اسلام و به ویژه نظام سیاسی پیامبر (ص) در مدینه جستجو می­نمود. شواهد متعدد در این خصوص و بیانات صریح و روشن امام خمینی مبنی بر اینکه جمهوری مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملّت می­باشد، ادّعای مزبور را اثبات می­کند. تأکیدهای رهبری انقلاب بر اصل آزادی عقیده، حق انتخاب و خودمختاری فردی، بهره­گیری از تجربه و تخصص در امر حکومت­داری، تصمیم­گیری مبتنی بر اصل شورا و نظام نمایندگی (بیعت)، رعایت دوستی، محبت و مدارا در مسائل داخلی و روابط خارج، پای بندی به قوانین طبیعی و اصول این جهانی و ده­ها ویژگی دیگر جاری در نظام سیاسی- اجتماعی صدر اسلام تماماً اموری هستند که نظام­های جمهوری در سراسر تاریخ و به ویژه سیستم­های جمهوری دموکراتیک نیز آنها را مورد تأیید قرار می­دهند.

کلیدواژه‌ها