بررسی تاریخی شاخت در مورد تاثیر حقوق عرفی بر حقوق اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه الزهرا (س

چکیده

ژوزف شاخت اسلام­شناس آلمانی  و متخصص در فقه اسلامی معتقد است شریعت اسلام بارزترین تجلی شیوه زندگی اسلامی و جوهر اسلام است و تمامی عرصه­های زندگی مسلمانان متاثر از شریعت اسلامی بوده و درک اسلام بدون فهم شریعت غیر ممکن است. او در عین حال  که حقوق اسلام را حقوقی مستقل می­داند، آن را مشتمل بر مواد گوناگونی از قوانین عربستان و عناصر قابل توجهی از قوانین سرزمین­های مفتوحه (اعم از حقوق رومی- کلیسایی- تلمودی و...) نیز می­داند که به صورت عرف­های رایج حقوقی وارد نهاد نوپای حقوقی اسلام شده و در آنجا با یکدیگر هماهنگ گشته­اند.
 
 

کلیدواژه‌ها