بررسی مبادلات تجاری و بازرگانی سیراف با شرق دور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد. ایران

چکیده

خلیج فارس و بنادر مهم آن از قدیمی ترین ایام به عنوان یکی از شاهراه­های تجری ایران با سرزمین­های دیگر بود است. ناوگان­های دریایی ایران در خلیج فارس همواره با سرزمین­هی دیگر مانند هند و چین و افریقای شرقی تجارت داشتند. از عصر ساسانیان، بندر سیراف به عنوان یکی از مراکز ثقل تجارت ایران با سرزمین­های دور دارای نقش و اهمیت بسیار شد. آمیختگی مردمان سیرافی با دریا و توسعه ناوگان دریایی آنان، این منطقه را به نقطه عطف تجارت دریایی بدل ساخته بود. به گونه­ای که در قرون اولیه اسلامی سیراف به عنوان لنگرگاه صادرات و واردات به سرزمین فارس مهم­ترین کانون حرکت­های بازرگانی در جنوب ایران بود.
حیات اقتصادی و اجتماعی این بندر مهم در طی چندین قرن متمادی گویای رونق و شکوفایی تمدنی است که دروازه رونق فارسی به حساب می­آمد. بررسی ابعاد تجارت و بازرگانی در این بندر مهم بیانگر رونق صادرات و واردات کالاها به مناطق مختلف از این منطقه است.
 

کلیدواژه‌ها