سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

ایرانی‌ها بر این عقیده­اند که موسیقی غذای روح و شکل تکامل یافته هنر آدمی است که برای ایجاد احساسات عالیه در قلوب مستمعین آفریده شده است. ارزش و اهمیت این هنر در تاریخ به دلیل نقش مهم و موثر آن در ایجاد تعادل بین انسان­ها بوده است به طوری که گفته‌اند آنجا که سخن باز می‌ماند موسیقی آغاز می‌شود.
بداهتاً آدمی ناگزیر بوده است تا با به دست آوردن دارویی از آلام و اضطرابات خویشتن بکاهد، خود را در جهانی بی­زمان قرار دهد و درک وجوهات روحی روانی و خدایی خویش را تعالی دهد.
این مقاله بر آن است تا سیر تاریخی موسیقی و تغییر و تحول عواملی را که در ترقی و تنزل آن موثر بوده است از عصر باستان تا ظهور صفویان مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها