مذهب نادرشاه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

حقیقت ماهیّت مذهبی نارشاه افشار یکی از مسائلی است که در مورد آن پاسخ­ها و نظرات گوناگونی از سوی منابع همزمان با حیات وی و برخی پژوهشگران متأخر ابراز شده است. برخی منابعِ عموماً اروپایی وی را فردی لامذهب و معدودی از منابع داخلی وی را متهم به کفر و زندقه می­نمایند. بعضی دیگر نیز وی را ماجراجویی که در اندیشه­ی تأسیس مذهبی جدید بوده است معرفی نموده­اند. گرایش نادرشاه به مذهب تسنن و یا تشیع نیز از دیگر نظرات مطرح در این عرصه می­باشد. همچنان­که مشاهده می­شود اختلاف موجود در این نظرات، به گونه­ای گسترده است که انجام پژوهشی مستقل را در این زمینه می­طلبد. در این جستار تلاش خواهد شد پاسخی بسنده برای این پرسش به دست داده شود.

کلیدواژه‌ها