جنگ روانی یهود علیه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

2 طلبه سطح سه مجتمع الزهرا سمنان

چکیده

«جنگ روانی» شیوه‌ای است که همواره برای تأثیر بر روح و روان دشمن و غلبه بر او مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جنگ‌های یهود علیه پیامبر(ص) و مسلمانان بخش مهمی از تاریخ زندگی پیامبر را تشکیل می‌دهد .یکی از شیوه‌های یهود برای غلبه بر مسلمین استفاده از انواع جنگ‌های روانی علیه پیامبر و جامعه نوپای مسلمان بوده است .بررسی تنوع شیوه‌های جنگ روانی علیه پیامبر و شگرد‌های ان از ان جهت حائز اهمیت است که در کنار آن موضع گیری‌های حکیمانه آن حضرت میتواند راهگشای خوبی جهت عبرت گرفتن از تاریخ و شناخت راههای مقابله با دشمن باشد
در این نوشتار ضمن معرفی جنگ روانی به بررسی شیوه‌های مختلف آن و رویکرد پیامبر (ص) به این اقدامات پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها