کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

چکیده

با توجه به اهمیت  کتاب و کتابخانه  در جهان اسلام ، که  ناشی از  تعالیم این  مکتب آسمانی  است، و وجود  احادیث  و روایات بیشماری از رسول  اکرم «ص»  و ائمه «ع»  درباره دانش و پژوهش ، جایگاه کتاب و کتابخانه درتمدن اسلام  به وضوح آشکار می‌شود.
در دوران  تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد،  دوران رشد و شکوفایی علم و دانش  در این تمدن، که باعث  به وجود آمدن کتابخانه‌های بسیار بزرگ  و کاملی شد که  به کمک دانشمندان  و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افول که در این  دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی،  افول علم و دانش و در کنار آن کمرنگ شدن نقش کتابخانه‌ها در جهان  اسلام را شاهد می‌باشیم.

کلیدواژه‌ها