خاستگاه نیاکان شیخ زاهد و محل کنونی آرامگاه او

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه تاریخ واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

شیخ زاهد گیلانی مرشد شیخ صفی‌الدّین اردبیلی است. نه نیاکان شیخ زاهد ونه نیاکان شیخ صفی‌الدّین، هیچ‌ کدام از گیلان و اردبیل برنخاسته‌اند، ‌بلکه خاستگاه نیاکان هر دو آنها،‌ سَنجان بوده و نسب این مرشد و مرید به کردان می‌رسد. خاستگاه شخص شیخ زاهد هم در میان تالش‌ها بوده و چون تالش را همواره بخشی از گیلان دانسته‌اند، از این روی، او به گیلانی شهرت یافته و ظاهراً این پسوند گیلانی بعدها به آخر اسم شیخ زاهد افزوده شده است. نگارنده که نزدیک به سی سال درباره پیوستگی شیخ ‌صفی‌الدّین به شیخ زاهد و گرایش تالش‌ها به صفویه و محل زندگی و آرامگاه کنونی شیخ زاهد، سرگشته بود و راه به جایی نمی‌برد، سرانجام در پی پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی به نتایجی دست یافت که می‌تواند روشنگر برخی از نکات تاریک تاریخ شیخ زاهد و صفویه باشد. این مقاله می‌کوشد به پرسش‌های بالا، ‌تا حد امکان پاسخ‌های روشنی بدهد. 

کلیدواژه‌ها