رابطه اقتصاد و سیاست در الوس جغتای

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

چکیده

تاریخ الوس­جغتای را از لحاظ اقتصاد سیاسی می­توان به دو دوره تقسیم کرد: دوره نخست که با آغاز حکومت خاندان جغتای شروع و تا پایان حکومت دوا ادامه می­یابد، در این دوره اقتصاد الوس­جغتای که مبتنی بر اقتصاد شبانی بود، ادامه حیات اقتصادی خود را در گرو یافتن چراگاه­های جدید از طریق تصرف مناطقی از ایران می­دانست که در کنار آن غارت خراسان و مازندان و شمال هند روشی برای تقویت اقتصاد ضعیف الوس­جغتای بود.
دوره دوم از پایان حکومت دوا آغاز گردید و در دوره حکمرانی کبک و ترمشیرین به اوج رسید در این دوره خانات الوس­جغتای سیاست حمله به ایران و هند را کنار گذاشته در عوض تصمیم گرفتند با ایجاد صلح و تأمین امنیت راههای تجاری از طریق توسعه بازرگانی با هند به اقتصاد الوس­جغتای رونق بخشند. 

کلیدواژه‌ها