تلاش لازاریست ها برای تملک خسروآباد (بر اساس اسناد وزارت خارجه ج. ا. ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

چکیده

میسیونرهای فرانسوی - که به آنها لازاریست گفته می­شود – در دوره محمدشاه وارد ایران شدند و با استقرار در شمال غرب ایران، روستای خسروآباد سلماس را مرکز اصلی کارهای خود قرار دادند. با سرمایه­گذاری سنگین و برنامه­ریزی درازمدت به تأسیس مدرسه تربیت کشیش در خسروآباد اقدام کردند. بعد از حضوری طولانی در دوره مظفرالدین­شاه، تمام تلاش را برای تثبیت کامل موقعیت خویش در روستای خسروآباد به کار بردند که در این راستا از حمایت­های گسترده نظام­السلطنه حاکم آذربایجان، نظرآقا یمین­السلطنه، سفیر ایران در پاریس و تعدادی از صاحب منصبان محلی برخوردار بودند. این مقاله چگونگی اقدامات میسیونرهای فرانسوی را برای به دست­آوردن مالکیت روستای خسروآباد را تشریح می­کند.

کلیدواژه‌ها