القاب و عناوین فرمانروایان در ایران پیش از اسلام

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – تهران

چکیده

در ایران باستان فرمانروایان از القاب وعناوین بسیاری استفاده می‌کردند تا اندیشه‌ها و دیدگاههای خود را رواج دهند. برخی از آن‌ها با تأسی به گذشتگان و برخی دیگر متأثر از عوامل مختلف در گذر زمان انتخاب می‌شدند. فرمانروایان با القاب و عناوین غالباً درصدد قدرت­نمایی، تمایز و تقدس خویش در میان مردم بودند. بررسی القاب و عناوین سران در روزگار کهن و عوامل تأثیر گذار در شکل گیری آن‌ها با نگاهی به تاریخ و تمدن اقوام انجام می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها