بررسی نظام اداری ربع رشیدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد بجنورد

2 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

ربع رشیدی یکی از مدارس قدیم ایران در تبریز بود که در نیمه اول قرن هشتم هجری دایر بوده است که آنچه در این میان اهمیت دارد اصول و روش­های بکار گرفته شده در حوزه سازمان مدیریت است که با نگاهی دقیق می­توان به این موضوع پی برد که اصول کلی مدیریت و آموزش در این مجتمع در حوزه­های مدیریت و رهبری، مدیریت منابع انسانی، سازمان و مدیریت با مدیریت نوین قابل تطبیق و گاهی کاملاً مشترک است که در این مقاله با استفاده از وقف­نامه ربع رشیدی که به خط واقف و نسخه اصلی آن در دانشگاه تبریز است به این مباحث پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها