نظام اجتماعی قرامطه بحرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

جنبش قرامطه یکی از جنبش‌های پرشور و دامنه دار ضد فئودالی بوده است که در نیمه دوم قرن سوم هجری در عراق و خوزستان و سوریه به وجود آمد و در ادامه موجبات تشکیل دولت قرامطه بحرین را درعربستان شرقی، لحساء و بحرین فراهم آورد. دولت قرامطه بحرین پایگاهی مهم برای عملیات نظامی و تبلیغی بر علیه دستگاه خلافت عباسی و چالشی عظیم برای آنان بود. قرامطه به لحاظ اجتماعی دارای ویژگی‌هایی بودند که موجب جذب توده مردم فقیر که از ظلم و ستم عباسیان به ستوه آمده بودند، می‌شد. مهم‌ترین ویژگی جنبش قرامطه در برنامه و سازمان اجتماعی آن بود که موجب گرایش طبقات پایین جامعه به ویژه کشاورزان و پیشه­وران و نهایتاً ایجاد جامعه­ای سازمان یافته بر مبنای اصول اشتراکی گردید.

کلیدواژه‌ها