نقش اندیشه دینی در تاریخ‌نویسی (ایران و روم پیش از اسلام)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

d

چکیده

جنگ­های ایران و روم در روزگار ساسانیان از حوادث مهم ایران باستـان به شمار می­رود که مورد توجه مورخان در آسیا و اروپا قرار داشته است. گزارش جنـگ­ها و درگیری­ها و توصیف شخصیت­ها و رخدادها در شرایط گوناگون مدنظر مورخان اروپایی (رومی) و ایـرانی (اسلامی) بوده است زیرا فعالیت و خلاقیت ذهنی مورخان در رابطه با جنگ­ها و اغتشاشات عمیق اجتماعی غالباً چشمگیرتر است. علاوه بر تحلیل رویدادها، آنها به چرائی، چگونگی، اظهار نظر و گاه نقد می­پرداختند. مقاله حاضر، با نگاهی به برخی روایـات عواملی را که در شکل­گیری تفکر تاریخـی و نوشتـه­های مـورخان تأثیرگذار بودند ارائـه می­کند.

کلیدواژه‌ها