بررسی علل و انگیزه‌های تشکیل، عملکرد و محدوده سازمان وکالت در عصر امام صادق(ع) و امام کاظم(ع)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گلستان

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مهمترین علل شکل­گیری سازمان وکالت در زمان امام صادق و امام کاظم(ع) پرداخته است. مهمترین عوامل تشکیل سازمان وکالت از امام صادق(ع) تا حضرت مهدی(عج) عبارتند از: شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ائمه مقارن با حکومت عباسیان، دشواری ارتباط ائمه با شیعیان، به جهت حفظ جان ائمه و شیعیان و ممانعت از حساسیت بیشتر حکومت، جمع‌آوری وجوهات شرعی، ایجاد آمادگی در شیعیان برای ورود به عصر غیبت امام زمان(ع) این سازمان فعالیت خود را از زمان امام صادق(ع) آغاز کرد و تا پایان عصر غیبت صغری فعال بود. همچنین این سازمان در محدوده­ای وسیع شامل مناطق شیعه­نشین حجاز،عراق،ایران وشمال آفریقا به انجام وظایف خودمی پرداخت  

کلیدواژه‌ها