کلیدواژه‌ها = اقتصاد دورۀ تیموری
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری

دوره 13، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 113-136

فاطمه السادات فیروزی؛ عبدالرسول عمادی؛ علیرضا منصوری