کلیدواژه‌ها = ساسانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی

دوره 13، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 137-152

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میرفتاح


2. بررسی نهاد خانواده در ارداویرافنامه

دوره 12، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 53-72

علی ربیع زاده؛ میرزا محمد حسنی