کلیدواژه‌ها = شورش
تعداد مقالات: 4
1. تحلیلی بر«سیاست‌کوچِ» نادرشاه افشار، دلایل و پیامدها

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 0-0

محمد فریدی؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ منیره کاظمی راشد


2. بازکاوی شورش های قلندران در دوره سلطنت محمدخدابنده

دوره 12، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 1-24

حسین اسکندری؛ حمید اسدپور


4. روش‌های مالیات‌گیری در دوره افشاریه

دوره 6، شماره 24، پاییز 1390، صفحه 27-54

سید منصور جمالی؛ ستاربردی فجوری؛ سیدمصطفی رحیمی