کلیدواژه‌ها = اسماعیل اول صفوی
تعداد مقالات: 1
1. خراسان در عصر شاه اسماعیل اول صفوی ( 930-907ﻫ.ق.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1386، صفحه 181-196

محمد کریم یوسف جمالی