کلیدواژه‌ها = بیعت
تعداد مقالات: 1
1. روابط سلجوقیان و عباسیان (ملکشاه و المقتدی)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1388، صفحه 57-76

ابوالحسن شهواری