کلیدواژه‌ها = شوروی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی

دوره 13، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 17-38

عظیم رفیع زاده؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی