کلیدواژه‌ها = هرات
تعداد مقالات: 5
1. افغانستان و ایران از پیوستگی تا گسستگی

دوره 9، شماره 35، زمستان 1393، صفحه 1-13

دکتر یوسف متولی حقیقی


2. امیر علیشیر نوایی و نقش سیاسی و فرهنگی او در عصر تیموری

دوره 5، شماره 20، پاییز 1389، صفحه 1-26

امیر تیمور رفیعی؛ احترام اسفینی فراهانی