کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 12
1. بازتاب تبری در معاهدات میان ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار

دوره 17، شماره 65، اسفند 1400

حمیده تقی زاده سیس؛ محمدتقی امامی خویی؛ محمد کلهر


3. نقش و جایگاه زنان درباری در نظام وقف امپراتوری عثمانی از دورۀ سلیمان قانونی تا عبدالحمید دوم

دوره 15، شماره 60، آذر 1399، صفحه 161-187

کبری شوندی؛ احمد کامرانی فر؛ محمدرضا بارانی


4. تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان

دوره 13، شماره 49، اسفند 1396، صفحه 49-66

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


5. عوامل موثر در شکل گیری جغرافیای تاریخی امارت اردلان در عصر صفوی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1395، صفحه 81-96

نصراله پور محمدی املشی؛ برومند سورنی


8. سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1393، صفحه 1-16

دکتر عباس سرافرازی؛ مصطفی لعل شاطری؛ حسین رضانژاد


11. بررسی علل تأسیس نمایندگی سیاسی امپراطوری عثمانی در بوشهر

دوره 3، شماره 10، فروردین 1387، صفحه 1-34

عباس عاشوری نژاد