کلیدواژه‌ها = عثمانی
تعداد مقالات: 9
1. تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان

دوره 13، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 49-66

حمید تقوی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ ناصر جدیدی


2. عوامل موثر در شکل گیری جغرافیای تاریخی امارت اردلان در عصر صفوی

دوره 11، شماره 43، تابستان 1395، صفحه 81-96

نصراله پور محمدی املشی؛ برومند سورنی


3. رویارویی امپراتوری‌های انگلیس و عثمانی در منطقه‌ی خلیج فارس (1918-1871م/ 1336-1288ق)

دوره 11، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 87-112

عباس عاشوری نژاد؛ راضیه شجاعی


5. سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-16

دکتر عباس سرافرازی؛ مصطفی لعل شاطری؛ حسین رضانژاد


7. دیپلماسی ایران و لهستان در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1388، صفحه 1-19

ابوالحسن مبیّن